Arbeitsdienst

13.04.19 – Arbeitsdienst von 9-13 Uhr

14.09.19 – Arbeitsdienst von 9-13 Uhr

12.10.19 – Arbeitsdienst von 9-13 Uhr

02.11.19 – Arbeitsdienst von 9-13 Uhr

 

© by GSV Kücknitz e.V. von 1956